Tutela Gabinete Xurídico Matrimonial

Incapacitación legal: tutela

É unha institución xurídica cuxo obxectivo é a garda dunha persoa e/ou os seus bens, que é incapaz de coidarse por si mesma, xa sexa por ser menor de idade ou estar declarada como incapacitada.

  • Designación de titor. É necesario nos casos que a persoa, menor de idade ou incapacitada, non sexa capaz de rexer a súa propia persoa ou administrar e/ou xestionar os seus bens e/ou dereitos.
  • Inventario. O titor nomeado está obrigado a realizar un inventario dos bens que integran o patrimonio do tutelado antes de comezar o seu exercicio de tutela.
  • Rendición de contas. Ao extinguirse o réxime de tutela, o titor debe rendir contas das operacións que se realizaron no seu patrimonio.
  • Remoción de tutela: cambio de titor. Implica o cesamento da tutela daquela persoa que foi nomeada xudicialmente titor, mantendo a necesidade do nomeamento dun novo titor.

"Nótanse os anos de experiencia e o grao de especialización na solución que brindan, pero ademais diso, fanche sentir seguro pola súa dedicación e o trato que che dan"

Contacta connosco para pedir presuposto polos nosos servizos.

Ofrecemos facilidades de pago.

Chámanos ao 986 435 965

Oficinas

Gabinete Xurídico Matrimonial

C/ Porta do Sol, 8 - 2ºC 36202, Vigo

Pontevedra

Teléfono/Fax:

986 43 59 65

Mail

info@gabinetexuridico.es

oficina Gabinete Xurídico Matrimonial Sireno de Vigo oficina Gabinete Xurídico Matrimonial