Divorcio Gabinete Xurídico Matrimonial

Separación e divorcio

Os procedementos da separación e o divorcio son similares, a diferenza entre estes está nos efectos. Só o divorcio extingue o vínculo matrimonial e permite volver a contraer matrimonio, mentres que a separación permite a independencia no ámbito persoal e patrimonial.

Nos procesos de separación e divorcio existen dous procedementos:

 • Mutuo acordo. Prodúcese cando ambas as partes están de acordo nas medidas que terán efecto despois da separación o divorcio. Este proceso séguese ante o xulgado, e mediante el os cónxuxes obteñen unha sentenza que lles permite levar vidas independentes.
 • Contencioso. Prodúcese cando un dos cónxuxes solicita o divorcio ou separación sen o consentimento do outro, requiríndoo xudicialmente mediante presentación de demanda contenciosa. Neste caso, non se acompaña convenio regulador á demanda e será o Xuíz quen mediante unha sentenza, quen determinará os detalles e a situación na que quedará cada cónxuxe respecto dos bens, as obrigacións para cos fillos, etc.
 • Na sentenza de separación ou divorcio, existen unha serie de medidas a solicitar polas partes e nas que deben chegar a un acordo:
  • Domicilio familiar
  • Custodia de fillos
  • Pensión alimenticia
  • Réxime de visitas
  • Liquidación de sociedade de gananciais
 • O incumprimento de medidas acordadas en separación e divorcio refírese ás seguintes situacións:
  • Falta de pagamento de pensións e alimentos
  • Incumprimento de réxime de visitas
  • Abandono de familia
 • Capitulacións matrimoniais: separación de bens. Son un acordo de natureza contractual outorgado polos cónxuxes, no que se pactan as estipulacións relacionadas co seu matrimonio. Fundamentalmente son usadas para acordar cal será o réxime económico do matrimonio..
 • Liquidación de sociedade de gananciais. Procedemento polo cal se realiza a repartición dos bens comúns do matrimonio que se atopa en réxime de gananciais. No devandito procedemento efectúase a repartición do activo e pasivo do matrimonio, realizando as adxudicacións oportunas a cada un dos esposos. No devandito procedemento determínanse que bens son de carácter ganancial e cales son privativos de cada cónxuxe.
 • Modificación de medidas: na sentenza de separación ou divorcio son acordadas unha serie de medidas que poden ser modificadas por distintos motivos. Estas medidas fan referencia a:
  • Alimentos
  • Custodia
  • Visitas
 • Apelación de sentenza. Mecanismo polo cal se recorre a un tribunal superior ao que ditou a sentenza en primeira instancia, para que, revisado de novo o procedemento, volva ditar resolución no caso de que se considere que a primeira sentenza non é axustada a dereito, cuestión que debe determinar o propio avogado.

"Caer nas mans destas excelentes avogadas, foi un respiro nunha situación tan difícil como foi o meu proceso de divorcio. Desde o primeiro día déronme seguridade e transmitíronme unha gran confianza, chegando ao mellor resultado que podía esperar"

Contacta connosco para pedir presuposto polos nosos servizos.

Ofrecemos facilidades de pago.

Chámanos ao 986 435 965

Oficinas

Gabinete Xurídico Matrimonial

C/ Porta do Sol, 8 - 2ºC 36202, Vigo

Pontevedra

Teléfono/Fax:

986 43 59 65

Mail

info@gabinetexuridico.es

oficina Gabinete Xurídico Matrimonial Sireno de Vigo oficina Gabinete Xurídico Matrimonial