Porta do Sol, 8 2ºC - Vigo gabinetexuridico@galicia.com

ESP - GAL

Separacións e divorcios en Vigo

Os procedementos de a separación e o divorcio son similares, a diferenza entre estes está nos efectos. Só o divorcio extingue o vínculo matrimonial e permite o volver contraer matrimonio, mentres que a separación permite a independencia no ámbito persoal e patrimonial.

Nos procedementos de separación e divorcio existen dous procedementos:

Mutuo acordo

Prodúcese cando ambas as partes están de acordo nas medidas que terán efecto despois de a separación ou divorcio. Este proceso séguese perante o xulgado, e mediante el os cónxuxes obteñen unha sentenza que lles permite levar vidas independentes.

Contencioso

Prodúcese cando un dos cónxuxes solicita o divorcio ou separación sen o consentimento do outro, requiríndoo xudicialmente mediante presentación de demanda contenciosa. Neste caso, non se acompaña convenio regulador á demanda e será o Xuíz, mediante unha sentenza, quen determinará os detalles e a situación na que quedará cada cónxuxe respecto a os bens, as obrigacións para cos fillos, etc.

Separaciones y divorcios en Vigo

Que medidas poden solicitar as partes no procedemento de divorcio?

No procedemento de separación ou divorcio, existen unha serie de medidas a solicitar polas partes e nas que deben chegar a un acordo:

 • Domicilio familiar
 • Custodia de fillos
 • Pensión alimenticia
 • Réxime de visitas
 • Liquidación de sociedade de lucrativas

Pola súa banda, o incumprimento das medidas acordadas en separación e divorcio refírese ás seguintessituacións:

 • Falta de pagamento de pensións e alimentos
 • Incumprimento de réxime de visitas
 • Abandono de familia

Capitulacións matrimoniais

Separación de bens. Son un acordo de natureza contractual outorgado polos cónxuxes, no que se pactan as estipulacións relacionadas co seu matrimonio. Fundamentalmente son usadas para acordar cal será o réxime económico do matrimonio.

Liquidación de sociedade de lucrativas

Procedemento polo cal se realiza a repartición dos bens comúns do matrimonio que se atopa en réxime de lucrativos. No devandito procedemento efectúase a repartición do activo e pasivo do matrimonio, realizando as adxudicacións oportunas a cada un dos esposos. No devandito procedemento determínanse que bens son de carácter lucrativo e cales son privativos de cada cónxuxe.

Capitulaciones matrimoniales

Modificación de medidas

Na sentenza de separación ou divorcio son acordadas unha serie de medidas que poden ser modificadas por distintos motivos. Estas medidas fan referencia a:

 • Alimentos
 • Custodia
 • Visitas

Apelación de sentencia

Mecanismo polo cal se recorre a un tribunal superior ao que ditou a sentenza en primeira instancia, para que, revisado de novo o procedemento, volva ditar resolución no caso de que se considere que a primeira sentenza non é axustada a dereito, cuestión que debe determinar o propio avogado.

Modificación de medidas

Os nosos clientes opinan...

"Caer nas mans destas excelentes avogadas, foi un respiro nunha situación tan difícil como foi o meu proceso de divorcio. Desde o primeiro día déronme seguridade e transmitíronme unha gran confianza, chegando ao mellor resultado que podía esperar"

Contacta connosco para pedir orzamento polos nosos servizos!. Ofrecemos facilidades de pago.