Porta do Sol, 8 2ºC - Vigo gabinetexuridico@galicia.com

ESP - GAL

Incapacitación legal: tutela en Vigo

A incapacitación legal é unha institución xurídica que ten como obxectivo salvagardar o benestar dunha persoa considerada incapaz de coidarse por se mesma e os bens que posúe, xa sexa por ser menor de idade ou por estar declarada como incapacitada.

Designación do titor

É necesario nos casos que a persoa, menor de idade ou incapacitada, non sexa capaz de coidar da súa propia persoa ou de administrar e xestionar os seus propios bens e/ou dereitos.

Inventario

O titor nomeado está obrigado a realizar un inventario dos bens que integran o patrimonio do tutelado antes de empezar o seu exercicio de tutela.

Rendición de contas

Ao extinguirse o réxime de tutela, o titor debe render contas das operacións que se realizaron no seu patrimonio.

Remoción de tutela. Cambio de titor.

Implica o cesamento da tutela daquela persoa que foi nomeada xudicialmente titor, mantendo a necesidade de o nomeamento dun novo titor.

Incapacitación legal: tutela en Vigo

Cales son as causas da incapacitación legal?

As principais causas para presentar unha incapacitación legal son as seguintes:

  • Enfermidades mentais graves
  • Persoas con discapacidade intelectual
  • Persoas que padecen unha deterioración cognitiva grave
¿Cuáles son las causas de la incapacitación legal?

Por que solicitar a incapacitación legal dunha persoa?

No caso de que algún membro da súa familia padeza unha das causas anteriormente citadas, no noso despacho de avogados en Vigo recomendamos aos nosos clientes preparar e presentar o documento de incapacitación legal xa que, desta forma, evitará que posibles terceiras persoas aprovéitense dos bens materiais do enfermo e protexer a súa integridade. Á súa vez, a familia poderá recibir axudas e prestacións por dedicarse ao coidado desta persoa dependente.

Ademais, en Gabinete Xurídico Matrimonial implicámonos en todo o proceso polo que, á parte de presentar a demanda ante os xulgados, entregaremos toda a documentación necesaria como o certificado de nacemento, certificado de empadroamento, informes médicos e historia clínica, etc. do presunto incapaz.

¿Por qué solicitar la incapacitación legal de una persona?

Os nosos clientes opinan...

"Nótanse os anos de experiencia e o grao de especialización na solución que brindan, pero ademais diso, fanche sentir seguro pola súa dedicación e o trato que che dan".

Contacta connosco para pedir orzamento polos nosos servizos!. Ofrecemos facilidades de pago.